PANDU CERMAT, SAYANGKAN NYAWA

PANDU CERMAT, SAYANGKAN NYAWA
INGAT ORANG YANG TERSAYANG

INGAT ORANG YANG TERSAYANG

INGAT ORANG YANG TERSAYANG
PASTIKAN ANDA DAN SEMUA PENUMPANG MENGGUNAKAN TALI PINGGANG KELEDAR

20100628

37 peratus pekerja mahir menjelang 2015

Ini sebahagian daripada sasaran ditetapkan untuk mencapai status Malaysia sebagai negara maju.

Kerajaan Malaysia berhasrat meningkatkan komposisi pekerja berkemahiran tinggi kepada 37 peratus menjelang 2015.

Pada masa ini hanya terdapat 23 peratus sahaja tenaga kerja di negara ini yang terdiri daripada tenaga kerja berkemahiran tinggi. Jumlah tersebut bagaimanapun jauh lebih rendah berbanding dengan negara-negara maju yang lain.

Salah satu daripada usaha kerajaan ialah memberikan pendidikan tenikal serta latihan vokasional kepada golongan muda yang kurang berminat dalam bidang akademik, di GIATMARA.

Koridor Tenaga Diperbaharui Sarawak (SCORE), adalah model perancangan jangka panjang di mana ia dijangka menarik pelaburan berjumlah RM300 bilion dan mewujudkan 1.5 juta peluang pekerjaan menjelang 2030.

No comments: